ارتباط


هیچ فیلدی ایجاد نشده.

کلینیک مشاوره ومددکاری همراز 

* مشاوره حضوری - روزهای شنبه تا پنج شنبه - ساعت ۹ الی ۱۹

* مشاوره تلفنی -   تعیین ساعت باهماهنگی قبلی


* تلفن :88636308

* آدرس :یوسف آباد، میدان سلماس ، خ فتحی شقاقی، پ ۱۰۷ ، طبقه دوم،  مشاوره و روانشناسی خانواده روژانو