بایگانی نوشته‌ها


مهارت ارتباطی

مهارت ارتباطی

از هم دلخورید، ناراحتید، اختلاف نظر دارید
در فضای عمومی با هم‌حرف نزنید.
استوری نگذارید، پست نکنید.
اینکه جهانی در جریان مسائل و مشکلات رابطه ما قرار بگیرند
علاج نابلدی ما در حل مساله و گفتگوی بالغانه نیست.
با احساسات آزرده هم همدلی کنیم 
و در فرصتی که آمادگی روبرو شدن با خود را داشتیم به گفتگویی بالغانه بپردازیم ؛ گفتگویی که ما را در حل یا هضم مساله یاری رساند.
تردیدی نیست که گاهی نیز حاصل گفتگوی بالغانه می تواند حذف یک آدم یا پایان دادن به یک رابطه باشد.

چرخه خشم _ دفاع _ مقاومت

چرخه خشم _ دفاع _ مقاومت

●خشم واکنشی منجر به شکل گیری لایه ای وسیع از احساس گناه می گردد. روی آن را نیز لایه ای از اندوه و غم می پوشاند و دفاع های فرد به شکل مقاومت خودنمایی می کند.● در این لایه، فرد برای پیشگیری از درد ناشی از صمیمیت با دیگران بر اساس آسیبهایی که در گذشته تجربه کرده است نسبت به هرگونه رابطه ی نزدیک و صمیمی مقاومت نشان می دهد. این مقاومت در فرآیند درمان در قالب ممانعت از ورود به احساس و افکار واقعی فرد است.● احساس و تکانه هایی که در صدد ابراز شدن هستند به سبب غیر اخلاقی یا عدم امکان ابراز آن در دنیای واقعی در اثر ترس از تنبیه و واکنش دیگران با اضطراب همخوان می شوند. و در نهایت این اضطراب باعث ایجاد مقاومتی بیشتر برای مهار کردن احساسات می شود.

پذیرش نقد

پذیرش نقد

🖌تابحال با افرادی که تحمل نقد ندارند روبرو شده اید؟از کسانی صحبت میکنم که جز تایید حرف دیگری را نمی شنوند!
واقعیت این است که بسیاری از ما در درون خود پر از شک و تردیدیم.
برخی از ما به عقاید، خانواده، احساسات و انتخاب های خود نقد داشته و نسبت به درستی و حقانیت آنها تردید داریم اما راستش شهامت رو برو شدن واقعیت را نداریم. 
ترجیح می‌دهیم تردید ها و نقد هایمان به خود را پشت نقابی از خوشبختی و لبخند پنهان‌ کنیم .
حالا تصور کنید کسی از بیرون بیاید و بر روی این نقاب خوش قد وقامت دست بگذارد!
کسی که ما را نقد می کند و نقاط ضعف و آسیب مان را به رخ می کشد در واقع تردیدهای سرکوب شده ی ما را فعال می کند.
انگار چراغ قوه ای بر تاریک خانه ی شخصیت مان می اندازد؛ آنجایی که سعی در پنهان کردن و فراموشی اش داشته ایم.
چنین رفتاری ما را آشفته می سازد و ما که از روبرو شدن با واقعیت درونی خود آشفته شده ایم، خشم خود را بر سر عامل بیرونی و منتقد از همه جا بی خبر خالی می کنیم.
نگاهی به باورهای خود بیندازیم ، به خط قرمز هایمان، به جای زخم هایمان و صادقانه تردیدهای درونی مان را نسبت به آنها بپذیریم؛ آنگاه در برابر نقد دیگران نیز پذیراتر خواهیم بود.

صمیمیت در رابطه

صمیمیت در رابطه

■ همه مون یه دوست صمیمی داریم و به خیال خودمون خیلی هم باهاش خوبیم
اما صمیمیتی که اصیل باشه، صمیمیتی که شفابخش باشه یعنی چی؟ چه شکلیه؟
صمیمیت یعنی درک کردن، حس کردن فرد مقابل مون 
بی قضاوت، بی مقایسه
صمیمیت شاید به معنی حضور داشتن در سکوت، یک سکوت معنا دار باشه که گاهی هم هیچ حرفی رد و بدل نمیشه....
● سوال ؟
این صمیمیت از کجا میاد؟ چی میشه که نمی تونیم با دوستمون با همسرمون صمیمی باشیم......
آفت صمیمیت چی هست؟
● آفت اول: سرزنش و تحقیر
وقتی که فکر می کنیم ما بهتر می دونیم طرف مقابل مون چه تصمیمی بگیره بهتره، انگار استقلال طرف مقابل مون رو زیر سوال می بریم و فراموش می کنیم اون به عنوان انسان حق داره اشتباه کنه، حق داره تصمیم بگیره
●آفت دوم : محبت و وابستگی بیش از حد
یکی از روش های موثر برای کنترل کردن دیگران برای خیلی از آدم ها، محبت کردن به دیگرانه..
●آفت سوم : سرد بودن
این بدترین مشکلی هست که یک رابطه ممکنه براش اتفاق بیفته.
 اینکه یکی از آدما سرد باشه و نیازی به ارتباط حس نکنه که البته این تصوری هست که ما از بیرون داریم ولی واقعیت اینه که اونقدر نزدیک بودن به دیگران براشون درد داره ‌که نمی تونن با کسی صمیمی باشن؛ بنابراین ترجیح میدن خودشونو سرد نشون بدن.